Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

De introductie tot deze expositie wordt gevormd door “Het verhaal van het Milieu”. In beeld en met tekst wordt het begrip milieu van het verre verleden tot in het nu uit de doeken gedaan.

afdeling milieu

Het thema “klimaat” geeft inzicht in klimaatsaspecten en factoren die (tijdelijke) weer- en klimaatveranderingen veroorzaken zoals de verhoging van de zeespiegel en de consequenties daarvan voor Nederland.

Het thema “Broeikaseffect” heeft een model waarmee bezoekers zelf metingen kunnen uitvoeren.

Afval en vervuiling komen aan bod in “Bodemverontreiniging” en “Afval en -verwerking”.

Het energievraagstuk valt uiteen in “Duurzame energie”, “Waterkracht”, “Stroom uit zonlicht”, “Windenergie”, “Waterstof als brandstof” en “Kernenergie”. Ook nieuwe technologieën worden onder de loep genomen.

“Natuur in warmer Nederland” laat de nu al zichtbare gevolgen van de geleidelijke temperatuurverhoging zien. Met fraaie films wordt dat zo dicht mogelijk bij de bezoeker gebracht.

Diverse technische voorzieningen maken de tentoonstelling interactief. Zo staan buiten een zonnepaneel, een windmolen en een weerstation opgesteld. De gemeten waarden kunnen binnen op een beeldscherm bekeken worden. Aan de hand van vragen komt de bezoeker méér over het weer te weten.

Windenergie, levensadem of luchtbel (artikel)

UIT HET NIEUWS:

Minder CO2? Minder Europeanen!
Het gaat goed met de CO2-reductie in de Europese Unie. De uitstoot is tussen 1990 en 2010 met meer dan 18% verminderd. De EU heeft zich tot doel gesteld de uitstoot tussen 1990 en 2050 met minstens 80% terug te brengen. Er zijn momenteel 27 staten lid van de EU; van iedere lidstaat is bekend hoeveel CO2 deze in 2010 de lucht in heeft geblazen. Omdat ook het inwoneraantal bekend is, kunnen we de uitstoot per hoofd van de bevolking berekenen. Die varieert nogal. In Letland was de emissie 5,4 ton per persoon, in Luxemburg 24,1. Nederland zit met 12,7 boven het EU-gemiddelde, evenals onze ‘groene’ buur Duitsland (11,4 ton).

De gemiddelde CO2-uitstoot per inwoner van de Europese Unie bedroeg in 2010 9,4 ton. Om erachter te komen wat de reductiedoelstelling van de EU betekent, is het nodig om te weten hoeveel mensen er in 2050 binnen haar grenzen leven. De Bevolkingsafdeling van de Verenigde Naties levert daarvoor schattingen, een hoge, een lage en een gemiddelde. Volgens de hoge prognose is de Europese bevolking in 2050 met 75 miljoen mensen toegenomen. Deze bevolkingsgroei zorgt tussen 2010 en 2050 voor maar liefst 15 miljard tonnen extra CO2.

Nu komt de som: hoeveel windturbines zijn er nodig om die uitstoot op groene wijze te compenseren? Een doorsnee windturbine levert tijdens zijn leven een hoeveelheid kilowattuur die opweegt tegen een hoeveelheid fossiele energie. Berekend is dat zo’n doorsnee windturbine ons 41.700 ton CO2 kan besparen. De verdere berekening is kinderlijk eenvoudig. Om de CO2-uitstoot van 75 miljoen extra inwoners van Europa te compenseren, moeten minstens 360.000 (!!!) windturbines e x t r a gebouwd en geplaatst worden.

De Europese Unie heeft haar handen vol aan het realiseren van de 80% reductiedoelstelling in 2050. Ze kan daar geen extra mensen bij gebruiken. De noodzaak van een gigantisch aantal extra windturbines kan het makkelijkst worden omzeild door beperking van het aantal Europeanen. [Mengran Gao (2013), More Europeans, Tougher Carbon Targets, Universiteit van Lancaster, onderzoek in opdracht van Population Matters]

(Bron: nieuwsbrief stichting De Club van Tienmiljoen)