Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Visarend

visarend3

Om een visarend te zien, hoef je niet naar de Biesbosch te reizen. Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum te Oudenbosch heeft een prachtig exemplaar in de collectie. De bijzondere vogel is dichtbij van alle kanten te bekijken.

Sinds een paar weken broedt een paartje in de Biesbosch. Daarmee heeft Nederland een primeur, het is nog nooit eerder voorgekomen dat de roofvogel een plek in Nederland uitkiest om jongen te krijgen. Misschien heeft de visarend (Pandion haliaetus) ooit wel gebroed in Nederland, maar daarvan zijn geen gevallen bekend. 

Het zijn trekvogels die Nederland doorgaans alleen gebruiken als tussenstop op hun route vanuit hun winterverblijf in Zuid-Europa en Afrika, richting Noord- en Oost-Europa waar ze in de zomer neerstrijken. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen.

Oud exemplaar
De visarenden in de Biesbosch komen met name in de ondiepe, visrijke lagunes in de Noordwaard en Zuiderklip. Ze doen hun naam eer aan en vangen er dagelijks grote ruisvoorns en brasems. De visarend in de collectie van het museum is afkomstig uit de zogenaamde ‘collectie Van den Bogaert’, een zeer omvangrijke vogelverzameling die de Broeders van Saint Louis rond 1906 aankochten voor hun schoolmuseum. Daarmee had het oudenbossche instituut in één klap alle in Nederland voorkomende vogels in huis. Nog steeds staat de collectie van St. Louis te boek als een bijzondere collectie. In dezelfde vitrine als de visarend staat ook een zeearend. De zeearend, broedt sinds 2006 weer in ons land, na eeuwenlang te zijn weggeweest. Wie de vogels op zijn gemak wil bekijken, doet er goed aan het museum te bezoeken.