Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Boekje Afrikaanse Missie

Boekje Afrikaanse Missie

De collecties van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum bevatten ook enkele oude boeken uit het bezit van de Broeders van Saint Louis. Deze hebben voornamelijk betrekking op de collecties en/of Oudenbosch. Eén ervan is het in 1888 in Oudenbosch uitgegeven boekje ‘Eenige Mededeelingen over de Congregatie der Zusters-Missionarissen van Onze Lieve Vrouw der Afrikaansche Missiën’. Het is een uitgave van de ‘Annalen der Afrikaansche Missiën’ van Broeder Bernardinus en W.P. Peeters en komt oorspronkelijk uit de bibliotheek der Capucijnen in Helmond, zo blijkt uit het stempel ‘Bibliotheca FF.Min. Cap. Helmond’.

Het boekje telt 108 pagina’s en bevat ondermeer verhandelingen over de stichting van een Postulaat te Maastricht, de Negers-Martelaren in Oeganda, een brief van kardinaal Lavigerie over het Apostolaat bij de heidensche vrouwen, een brief van een postulante van de Zusters-Missionarissen der Missiën in Kabylië, en de beschrijving van de kleding van een Zuster-Missionaris in de Basiliek van O. L. Vr. van Afrika.