Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Schedel olifant

schedel olifant

De indrukwekkende schedel van een afrikaanse olifant is van uitzonderlijk formaat. Het is een oud dier geworden. Aan de rechterkant is bij de oogkas te zien hoe een ontsteking ooit het bot heeft aangetast. Geen pretje voor het dier. Links is een onnatuurlijk ontstaan gat te zien, mogelijk veroorzaakt door een schot. In dat geval zou de kogel het hoofd ook weer verlaten hebben, getuige een gat schuin aan de achterzijde. Maar het is ook mogelijk dat de beschadiging aan de voorkant later (toen de schedel al was schoongemaakt) is veroorzaakt door iets anders dan een kogel, omdat het bot als het ware naar binnen is gedrukt. Met moeite kan twee man de schedel tillen.