Natuurhistorisch & Volkenkundig

April 2020 - GroteTrap

GroteTrap

grote trap

De Grote Trap (Otis tarda), een zeer zeldzame onregelmatige wintergast, is één van de bijzonderste vogels in onze uitgebreide collectie. Het is een vogel met opvallende staart, poten en baardharen. Ons exemplaar is vermoedelijk geschoten in de Beamontpolder Dinteloord op 29 januari 1926.

De Grote Trap is de zwaarste vogel van Europa. Het mannetje is dubbel zo zwaar als het vrouwtje en wel tot 18 kg. Het broedgebied is een versnipperd areaal in Zuid-Europa. In Nederland broedt de vogel niet meer sinds 1800.

Sinds 29 december 2019 bivakkeert in de omgeving van Den Brielle een Grote Trap en deze doet zich tegoed aan de gewassen die er groeien. Dit betreft een vogel van een Duits herintroductieproject. Omdat deze vogel geringd is en een zender draagt, gaan vogelkenners ervan uit dat de handel en wandel van dit exemplaar in de gaten wordt gehouden.

geregistreerd museum

ohoe

facebook   instagram

Volwassenen 4,50 euro
Kinderen (tot 12 jaar) 2,50 euro
Deelname doemiddag  3,50 euro (incl. materiaal)

 

Voor kinderen is een speurtocht beschikbaar.

Groepen van 15 of meer betalende personen 20% korting. Donateurs en CJP gratis.

museum logo