Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Olivijn

olivijn2

“Magisch” middel tegen klimaatverandering?
Olivijn staat momenteel in de belangstelling, omdat dit mineraal mogelijk op wereldwijde schaal ingezet kan worden tegen klimaatverandering. Olivijn kan door verwering het broeikasgas CO2 vastleggen bij reactie met water onder vorming van bicarbonaat. Dit is een proces dat op natuurlijke wijze ook voorkomt aan het aardoppervlak. Het concept tegen klimaatverandering houdt in dat olivijn fijn vermalen wordt en op grote schaal verstrooid over het aardoppervlak en de zee.

Olivijn is een gesteentevormend mineraal dat voorkomt in donkere stollingsgesteenten zoals gabbro, basalt en peridotiet in de aardkorst. Het is een van de meest voorkomende mineralen in de aarde, doordat het ongeveer 50% van de aardmantel vormt en de mantel 83% van het volume van de aarde inneemt.

Het olivijngroene mineraal is meestal door deze opvallende kleur met het blote oog goed te herkennen. Door de interne structuur verweert het makkelijk. Gevolg daarvan is dat het nauwelijks voorkomt in afzettingsgesteenten. Olivijn in edelsteen-kwaliteit wordt peridoot genoemd.

Onderzoek wordt nu gedaan naar het rendement en de positieve en negatieve neveneffecten van het concept van uitstrooien van vermalen olivijn. Er moet rekening gehouden met de uitstoot van CO2 van het mijnen, malen en transporteren van het materiaal. Maar ook b.v. het hoge gehalte van nikkel in olivijn wat het bodemleven en planten negatief kan beïnvloeden.