Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Kraanvogel

kraanvogel 3

De kraanvogel (Grus grus) heeft een eeuwenoude wereldwijde symboliek.

In vele culturen, geloofsovertuigingen en sagen hebben kraanvogels een sterk positieve betekenis. Deze breed gedragen symboliek van de kraanvogel heeft vele raakvlakken: vernieuwing, verandering, vrijmoedigheid, en rechtvaardigheid.

Zo wordt in Aziatische landen de kraanvogel als gelukbrengend beschouwd en is hij het symbool voor een lang leven, vrede, gerechtigheid en de boodschapper van wijsheid. De witte kraanvogel is volgens de Tibetanen het symbool van de vrijheid.

In het christendom is de kraanvogel het symbool van waakzaamheid, oplettendheid en vooruitziende blik.

De majestueuze Kraanvogel is in Japan, waar hij Tsuru wordt genoemd, een symbool voor geluk en gezondheid. Als je een kraanvogel vouwt volgens de Japanse vouwkunst Origami en je geeft die vogel aan iemand cadeau, dan wens je die persoon daarmee 1000 jaar geluk en gezondheid.

De kraanvogel is een onvermoeibare vlieger, die vliegt met een uitgestrekte nek en is de enige grote vogel die in ordelijke formaties vliegt en af en toe zweefpauzes in acht neemt. De bewegingen van de kraanvogel zijn rustig en krachtig tegelijk. Zijn trek die de lente aankondigt maakt hem tot symbool van vernieuwing.

De kraanvogel broedt sinds 2001 in het natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe bij Veenhuizen en maakte daarmee zijn terugkeer in Nederland als broedvogel, na eeuwen  van afwezigheid.

In het museum is een prachtige grote kraanvogel te zien. Dit exemplaar komt uit de 19e eeuwse collectie Van den Bogaert en was destijds al een bezienswaardigheid.

Dit onderwerp staat de hele maand maart centraal. Kom kijken in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum en ontdek nog véél meer.