Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Wasafdruk franse spotpenning

wasafdruk franse penning 1870

Een even historisch als eigenaardig object. Cruciale datum is 2 september 1870.

Het betreft een wasafdruk van een penning die is vervaardigd in 1870. In dat jaar verklaarde Frankrijk de oorlog aan Pruisen.  De franse legers werden echter onder de duitse overmacht verpletterd. De franse keizerin Eugénie vreesde voor het voortbestaan van de dynastie. Alleen een overwinning van Napoleon III zelf zou die kunnen redden. Keizer Napoleon III voerde daarop een nieuw leger van 120.000 man aan. Dit leger werd echter opgewacht door een Pruisisch-Duitse strijdmacht van 200.000 man en op 2 september 1870 verslagen in de Slag bij Sedan, waarbij de Franse keizer zich persoonlijk overgaf aan Bismarck. Dit leidde tot de ondergang van het Tweede Franse Keizerrijk en de instelling van de Derde Republiek.

Het franse volk uitte zijn waardering voor hun keizer op een vileine wijze: met een herdenkingspenning, maar wel een die aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Op de voorzijde prijkt het gezichtsprofiel van de keizer, getooid met een ‘pickelhaube’ (zo’n duitse punthelm). Rondom het opschrift NAPOLEON III LE MISÉRABLE en (onderaan) tussen twee bloemetjes PARJURE & TRAITRE

(meinedige en verraderlijke).

Op de keerzijde op het eerste gezicht een adelaar (anderen zeggen een gevederde vampier) op een bundel met bliksemschichten, en rondom, tussen een parelcirkel en de verhoogde buitenrand, VAMPIRE DE LA FRANCE en (onderaan) * PARIS 2 DÉC. I85I – SEDAN 2 SEPT. I870 *. De data verwijzen naar zijn opkomst en ondergang.

In 1870 werd de koperen penning (waarschijnlijk) in Frankrijk geslagen, doorsnede 32.2 mm . Eén van de Broeders van Saint Louis drukte de munt af in was en zo bleef de afbeelding in Oudenbosch bewaard tot de huidige dag.