Natuurhistorisch & Volkenkundig

NVM Oudenbosch

Geologie of aardkunde is de wetenschap die de Aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen, bestudeert. Gesteenten kunnen iets vertellen over de geschiedenis van de aardkorst, het klimaat en in sommige gevallen over de ontwikkeling van het leven op aarde.

geologie zaal 1

Op de afdeling Geologie is er een uitgebreide, educatieve expositie over de vorming en afbraak van gesteenten. Daarnaast is er aandacht voor de regionale geologie van het West-Brabantse landschap en de Brabantse Wal. Er zijn aparte vitrines met mineralen, waaronder een vitrine met mineralen die met opvallend UV-licht van kleur veranderen.

geologie mineralen

Wie geĆÆnteresseerd is in fossielen kan zijn hart ophalen bij de geĆ«xposeerde Krijt-fossielen van de Cap de Blanc Nez. Tevens zijn er Pleistocene zoogdierfossielen te zien, afkomstig van de bodem van de Noordzee, zoals mammoetkiezen.

geologie ammoniet