Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

De geologie houdt zich bezig met de aarde en wat daarop geleefd heeft. In de tentoonstelling worden onderwerpen uit deze aardgeschiedenis behandeld. De geologische geschiedenis van het Nederlandse landschap, in het bijzonder van het West-Brabantse, komt aan bod.

In vitrines worden met mineralen, gesteenten, beeldmateriaal en een maquette het ontstaan, de afbraak en het transport van gesteenten in beeld gebracht. Een boorprofiel van 2500 meter uit de zuidelijke Noordzee laat zien hoe dat laatste in onze streken is verlopen.

afdeling geologie

Nederland is het gebied waar getransporteerd steenpuin werd neergelegd, De expositie gaat hierop in : Nederlandse geologische geschiedenis van de laatste twee miljoen jaar. Geologen noemen dat tijdvak het Kwartair. Daarin traden veel ijstijden op. Die hadden op de vorming van het landschap grote invloed. Deze ijstijden hebben grote invloed gehad op de vorming van het landschap. In het bijzonder wordt dan ook gekeken naar de ontwikkeling van het West-Brabantse landschap.

Enkele onderwerpen zijn in aparte presentaties verder uitgewerkt: Stukjes strand van lang geleden met onder andere een Saharafossiel van meer dan één miljard jaar oud, maar ook fossiele strandjes van meer dan 100 miljoen jaar geleden. Enkele vitrines met fossielen van Tertiaire en Pleistocene zoogdieren uit onder andere de Peel

Drie mineralenvitrines, waarvan één met de gesteentevormende mineralen, een andere met allerlei kristalgroepjes. Spectaculair om te zien is de vitrine achterin met fluorescerende mineralen. Onder invloed van ultraviolet licht zetten de stenen de golflengte van dit licht om naar een zichtbare, schijnbaar lichtgevende kleur.

trilobiet