Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

In 2008 werd vorm gegeven aan de presentatie, zoals deze in de Bovenzaal is te zien. Ze toont een prachtige collectie bodemvondsten uit het West-Brabantse landschap. Het is met name aan Broeder Christofoor te danken, die in de jaren vijftig al begon met deze bijzondere collectie. De collectie bevat veel regionale artefacten. Door actief wervingsbeleid van broeder Christofoor is ook divers uniek materiaal binnengehaald die teruggaat tot de romeinse tijd.

In een aantal maquettes wordt de ontwikkeling van de relatie tussen de mens en zijn milieu vanaf de Prehistorie tot heden in beeld gebracht.

Hierbij worden behalve een aantal vuistbijlen ook andere prehistorische stenen gereedschappen uit het bezit van het museum getoond, vooral in relatie tot de leefomgeving van de prehistorische mens.

archeologievitrine