Natuurhistorisch & Volkenkundig

NVM Oudenbosch

Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert om het verleden te reconstrueren en te begrijpen. Zulke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen, worden veelal bij opgravingen gevonden.

archeologie vitrine 2

De expositie Archeologie toont een prachtige collectie bodemvondsten uit het West-Brabantse landschap. De expositie is vooral aan Broeder Christofoor te danken, die in de jaren vijftig al begon met deze bijzondere collectie. Naast regionale artefacten is er materiaal dat teruggaat tot in de Romeinse tijd.

Christofoor collage

Broeder Christofoor aan het werk.