Natuurhistorisch & Volkenkundig

NVM Oudenbosch

Het gebouw staat bekend als de Reginabouw en dateert uit 1882. In de gevel aan de kant van de Markt staat een Mariabeeld met het onderschrift ‘Regina Coeli’ (koningin van de hemel). Om indertijd de toegang tot de dagschool voor de externe leerlingen te verbeteren, werd er een doorgang gemaakt in het oude pakhuis van Hembroeck aan de Markt. Op deze plaats bevindt zich nog altijd een belangrijke toegang tot het terrein van Saint Louis.

nvmo gebouw 1

In 1909 werd de Reginabouw met een verdieping verhoogd. Hier kwamen een grote patronaatszaal en een tekenzaal. De patronaatszaal verrees op verzoek en op kosten van de parochie. De zaal kon met een houten wand in twee ruimten worden verdeeld en diende ten behoeve van het jeugdwerk in de parochie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed deze ruimte dienst als ontspanningszaal voor de vele militairen die in Oudenbosch en op Saint Louis waren ingekwartierd. Het eigendomsrecht van de zaal rustte bij de broeders, het gebruiksrecht bij de parochie. In 1948 werd dit gebruiksrecht door Saint Louis afgekocht. In de lokalen onder de patronaatszaal werd catechismusles gegeven. Later werden deze lokalen in gebruik genomen als Ulo. De ulo bleef gebruik maken van de lokalen tot de opening van de Hellemons-ulo aan de Beukenlaan in 1959.

Omstreeks 1970 werd de bovenzaal van de Reginabouw ingericht als Natuurhistorisch- en Volkenkundig Museum, tot die tijd ondergebracht in de Vincentiusbouw. Latere verbouwingen, de laatste grote in 1997, zorgden ervoor dat het museum werd uitgebreid met de benedenverdieping. Hierbij werd ook de gevel aan de Marktzijde in oude glorie hersteld.

In 2011 is de Bovenzaal gerestaureerd en in oude luister hersteld. De zaal ademt de sfeer van de 19e eeuw, mede dankzij de authentieke vitrinekasten.