Natuurhistorisch & Volkenkundig

Volkenkunde

Van oudsher de tweede collectie. De Broeders werkten sinds 1862 ook in Nederlands Indië. Etnografica uit Indonesië, China, Afrika (voornamelijk verzameld door de Witte Paters die o.a. werkzaam waren in het voormalige Belgische Congo) en Noord-Amerika zijn hier voorhanden.

initiatiekist

Vaak alledaagse, unieke objecten uit soms verdwenen culturen zijn hier te bewonderen. Op dit moment ligt in de expositie de nadruk op Nederlands Indië. Wapens, muziekinstrumenten, hoofddeksels en versieringen en gebruiksvoorwerpen worden getoond, maar ook een unieke Bisj-paal uit Nieuw Guinea.

Verder is er een kleine zaal met een heuse 'Afrika-beleving'. Stap binnen in een wereld die ver van de ons bekende ligt en bekijk mysterieuze beelden en maskers. Drie panelen geven een kort overzicht van de geschiedenis van de Witte Paters en hun contacten met Oudenbosch. Ze geven een beeld van een verleden waarin missionering en kolonisatie hand in hand gingen.

Albert Schweitzer
In 2013 ontving het NVMO voorwerpen uit Afrika uit de nalatenschap van mw. A.H. Bloys van Treslong Prins. De meerwaarde lag in het feit dat de voorwerpen afkomstig zijn uit Lambaréné, het oerwoudhospitaal van Albert Schweitzer, waar mw. Bloys van Treslong Prins (Anneke) werkte van 1962 tot en met 1965. Schweitzer werkte in de Franse Congo, de Witte Paters in de Belgische Congo. De collecties sluiten dus mooi op elkaar aan.

Tezamen met foto’s en brieven kon het museum een beeld schetsen van het leven en werk in het oerwoudhospitaal tijdens de laatste jaren van de man, wiens motto ‘Eerbied voor het leven’ nog even actueel en inspirerend is als destijds.

affiche Albert Schweitzer

Toespraak gehouden tijdens de opening op 4 juli 2014
Impressie van de expositie
Artikel Cultureel Brabant: 'Adellijke Anneke in Afrika'
Artikel BN de Stem dd 8 juli 2014
Biografie Albert Schweitzer

geregistreerd museum

ohoe

facebook   instagram

Volwassenen 4,50 euro
Kinderen (tot 12 jaar) 2,50 euro
Deelname doemiddag  3,50 euro (incl. materiaal)

 

Voor kinderen is een speurtocht beschikbaar.

Groepen van 15 of meer betalende personen 20% korting. Donateurs en CJP gratis.

museum logo