Natuurhistorisch & Volkenkundig

 
NVM Oudenbosch

Van oudsher de tweede collectie. De Broeders werkten sinds 1862 ook in Nederlands Indië. Etnografica uit Indonesië, China, Afrika (voornamelijk verzameld door de Witte Paters die o.a. werkzaam waren in het voormalige Belgische Congo) en Noord-Amerika zijn hier voorhanden.

initiatiekist

Vaak alledaagse, unieke objecten uit soms verdwenen culturen zijn hier te bewonderen. Op dit moment ligt in de expositie de nadruk op Nederlands Indië. Wapens, muziekinstrumenten, hoofddeksels en versieringen en gebruiksvoorwerpen worden getoond, maar ook een unieke Bisj-paal uit Nieuw Guinea.

Verder is er een kleine zaal met een heuse 'Afrika-beleving'. Stap binnen in een wereld die ver van de ons bekende ligt en bekijk mysterieuze beelden en maskers. Drie panelen geven een kort overzicht van de geschiedenis van de Witte Paters en hun contacten met Oudenbosch. Ze geven een beeld van een verleden waarin missionering en kolonisatie hand in hand gingen.