Natuurhistorisch & Volkenkundig

NVM Oudenbosch

 

Bestuur met kader

De verantwoordelijkheid voor het museum berust bij het bestuur van de Stichting Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch (fiscaal nummer: 804780687).


De statuten van de stichting vermelden als doelstelling:
"het exploiteren van een natuurhistorisch en volkenkundig museum in Oudenbosch ter voortzetting van het door de Congregatie der Broeders van de H. Aloysius Gonzaga... in Oudenbosch geĆ«xploiteerd natuurhistorisch
en volkenkundig museum".

Het bestuur komt minimaal acht keer per jaar bijeen. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Voorzitter    S.Dirven
Secretaris    P. Heijnen
Penningmeester   C. Daleboudt
Leden   V. Willemsen
    L. Bolder-Schrijver (Conservator Geologie)
    A.M. Visser (Conservator Archeologie)
    Vacature (Educatie)
    C.J.D. Brewster (PR en website)
    B. Wijkhuizen (Technische dienst)
    L. van Balen

Voor Natuur is een vacature.

In principe heeft elke werkgroep een vertegenwoordiger in het bestuur.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Beleidsplan 2016-2019

Beleidsplan 2022

Collectieplan