Natuurhistorisch & Volkenkundig

UNIEKE STEPPEKIEKENDIEF TE ZIEN

Oudenbosch op de kaart door zeldzame vogel

Een primeur die doorklinkt in heel West-Europa: voor het eerst broedde in Nederland een paartje raszuivere steppekiekendieven. In het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch is een exemplaar van deze zeldzame vogel te zien. Een unicum.

steppekiekendief

Half juli werd bekend dat in het groningse graan voor het eerst sinds mensenheugenis een paartje steppekiekendieven heeft gebroed. Maar liefst vier jonge vrouwtjes waren toen inmiddels uitgevlogen en dat was werkelijk een sensatie. Om het nog mooier te maken, bleek dat het zelfs ging om het eerste broedpaar van West-Europa.Als kers op de taart kunnen belangstellenden in het NVMO een echte (zij het opgezette) steppekiekendief bekijken. Al meer dan honderd jaar is dit dier onderdeel van de uitgebreide vogelcollectie, waarvan de oorsprong ligt in de 19e eeuw.

De steppekiekendief is te zien in de torenvitrine met roofvogels in de Bovenzaal van het museum. Hij zit daar naast een bruine kiekendief en een blauwe kiekendief.Het betreffende roofvogelmannetje (familie van de Havikachtigen) behoort tot de zogenaamde collectie Van den Bogaert, een bijzondere en zeer complete collectie van één van ’s lands bekendste ornithologen in de 19e eeuw. De collectie kwam tussen 1903 en 1906 terecht bij de Broeders van St. Louis en daarmee had de Congregatie in één klap alle toen in Nederland voorkomende vogels in huis, inclusief zeldzame exemplaren en dwaalgasten.

Dwaalgast
De zeer zeldzame steppekiekendief (Circus macrourus) komt voor in Zuidoost-Europa en Centraal-Azië. Af en toe wordt hij in Nederland gesignaleerd als dwaalgast. De grootte van de populatie wordt geschat op 9.000 tot 15.000 paar. De steppekiekendief gaat in aantal achteruit, omdat extensief gebruikt bouwland verdwijnt om te wijken voor andere vormen van landbouw en voor infrastructuur. Om deze redenen staat deze kiekendief als gevoelig op de Rode Lijst van de internationale unie voor natuurbescherming IUCN (International Union for Conservation of Nature).

geregistreerd museum

ohoe

facebook   twitter

Volwassenen 4,50 euro
Kinderen (tot 12 jaar) 2,50 euro
Deelname doemiddag  3,50 euro (incl. materiaal)

 

Voor kinderen is een speurtocht beschikbaar.

Groepen van 15 of meer betalende personen 20% korting. Donateurs en CJP gratis.

museum logo