Natuurhistorisch & Volkenkundig

NVM Oudenbosch

maart 202470 jaar geleden, in 1954, riep Prof. G. Houtzagers een vergadering bijeen om in navolging van andere landen ook in Nederland een Boomfeestdag vorm te geven. De heer Houtzagers was hoogleraar in de houtteelt en de bosgeschiedenis en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging. In april 1957 was de eerste editie van deze dag een feit, georganiseerd door het Landelijk Comité Boomplantdag. Daarna werd de Nationale Boomfeestdag ieder jaar gevierd op de derde woensdag in maart. Omwille van het plantseizoen werd de dag in sommige gemeenten uitgesteld tot het najaar. In 2023 is de dag landelijk verplaatst naar de derde woensdag in november.

Complete bomen zijn te groot om in een museum ten toon te stellen, gelukkig ligt het Arboretum om de hoek. Dat wil niet zeggen dat er in onze collectie verwijzingen zijn. Uiteraard veel dieren die in bossen leven, maar ook fossiel hout waarin de jaarringen vele miljoenen jaren bewaard gebleven zijn. Ook leuk zijn een aantal souvenirs uit Israel, meegnomen door Broeder Liborius.

Het betreft drie schijven gezaagd uit een olijfboom. Het eerste toont het symbool van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem, een Rooms-katholiek ridderorde. Het is een krukkenkruis  met vier Griekse kruizen in de armen. De orde wordt internationaal erkend als een legitieme ridderorde, met het hoofdkantoor in Vaticaanstad, onder pauselijke soevereiniteit en onder bescherming van de Heilige Stoel. De eeuwenoude orde bestaat nog steeds.

Op de tweede schijf een afbeelding van een duif met een tak in zijn bek. Boven de duif bevinden Hebreeuwse tekens. De duif met een olijftak is een symbool voor vrede in het Christendom en Jodendom. De duif speelt de rol van de goede boodschapper in het Bijbelse zondvloedverhaal. Een door Noah weggelaten duif keert terug naar zijn ark met in zijn snavel een verse olijftak. De terugkeer van de duif met de olijftak wordt daarom opgevat als een teken van vrede. 

Ook het derde stuk olijfhout bevat Hebreeuwse tekens met op de bovenkant de tekst Jeruzalem en een afbeelding op de achtergrond. Al 6000 jaar geleden werd deze plaats voor het eerst bewoond. Vandaag de dag is het een stad waar oude en moderne culturen elkaar ontmoeten. De oude stad is verdeeld in Joods, Christelijke, Armeense en Islamitische wijken en is omgeven door een vestingmuur die dateert uit de Ottomaanse tijd. De oude stad en de Tempelberg neemt binnen de drie Abrahamitische religies een bijzondere plek in. Helaas niet zonder gevolgen. De omgeving kent een woelige geschiedenis van oorlogen, die nog steeds actueel is.